tudorza pressair inhaler: toepassingen, dosering & bijwerkingen

Wat is Tudorza Pressair?

Tudorza Pressair wordt gebruikt bronchospasmen bij volwassenen met chronische bronchitis, emfyseem, of andere vormen van COPD (chronische obstructieve longziekte) voorkomen.

Tudorza Pressair kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatie gids.

Tudorza Pressair zal niet snel genoeg werken om de behandeling van een bronchospasme aanval. Gebruik alleen een snelwerkende inhalatie medicijn voor een bronchospasme aanval.

Belangrijke gegevens

Stop met het gebruik Tudorza Pressair en bel uw arts onmiddellijk als u pijn of moeilijkheden bij het plassen, wazig zien, misselijkheid, braken, pijn aan de ogen of roodheid of ziet halo’s of felle kleuren rond lichten

Je moet Tudorza Pressair niet gebruiken als u allergisch bent voor aclidinium of melkeiwitten zijn.

Om ervoor te zorgen Tudorza Pressair veilig is voor u, vertel uw arts als u

nauwehoekglaucoom

Voordat u dit geneesmiddel

vergrote prostaat; of

blaas obstructie of andere plassen problemen.

Het is niet bekend of Tudorza Pressair een ongeboren baby zal schaden. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van deze medicatie.

Het is niet bekend of aclidinium overgaat in de moedermelk of als het een zogende baby kan schaden. Vertel uw arts als u borstvoeding geeft een baby zijn.

Tudorza Pressair is niet goedgekeurd voor gebruik door iedereen jonger dan 18 jaar oud.

Gebruik Tudorza Pressair precies zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw recept label. Gebruik dit geneesmiddel in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Tudorza Pressair is geen redding geneeskunde. Aclidinium zal niet snel genoeg werken om de behandeling van een bronchospasme aanval. Gebruik alleen een snelwerkende inhalatie medicijn voor een bronchospasme aanval.

Tudorza Pressair is een poeder dat wordt geleverd met een speciale inhalator voorgeladen met afgemeten doseringen van dit geneesmiddel. Het apparaat geeft een enkele dosis telkens wanneer u op een knop op de inhalator.

Tudorza Pressair wordt geleverd met de patiënt instructies voor het gebruik van de inhalator. Volg deze aanwijzingen aandachtig door. Vraag uw arts of apotheker als u vragen hebt.

Tudorza Pressair moet worden gelijkmatig verdeeld, meestal om de 12 uur.

Gebruik Tudorza Pressair regelmatig naar het meest profiteren. Haal je recept bijgevuld voordat je uitgeput van de geneeskunde volledig uit te voeren.

Bel uw arts of medische hulp inroepen als u denkt dat uw snelwerkende inhalator medicijnen zijn niet zo goed werkt.

Bewaar Tudorza Pressair bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte. Bewaar dit geneesmiddel in de verzegelde verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Heeft de inhalator apparaat niet op de top van elk oppervlak die trilt.

Gooi de inhalator weg 45 dagen nadat u het uit de verzegelde zak hebben genomen, of als de indicator dosis toont een nul of het wordt vergrendeld, wat het eerst komt. Elke inhalator bevat 60 doses.

Gebruik de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Gebruik geen extra medicijnen om de gemiste dosis.

Als dit medicijn in uw ogen, spoelen met water.

Get dringende medische hulp als u tekenen van een allergische reactie op Tudorza Pressair: netelroos, jeuk, huiduitslag, piepende ademhaling, pijn op de borst, moeite met ademhalen, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Hoe moet ik Tudorza Pressair?

Stop met het gebruik Tudorza Pressair en bel uw arts onmiddellijk als u

piepende ademhaling, verstikking of andere ademhalingsproblemen na het gebruik van deze medicatie

wazig zicht, misselijkheid, braken, pijn aan de ogen of roodheid of ziet halo’s of felle kleuren rond lichten

vaak plassen, pijnlijk of moeilijk urineren

weinig of geen plassen; of

verergering of geen verbetering van uw symptomen.

Vaak Tudorza Pressair bijwerkingen kunnen zijn

verstopte neus, keelpijn, sinus pijn

hoest; of

hoofdpijn.

Dit is niet een volledige lijst van bijwerkingen en anderen kunnen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen. U kan bijwerkingen te melden aan de overheid bij de regering-1088.

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, en die u start of stopt met het gebruik tijdens de behandeling met Tudorza Pressair, in het bijzonder

Wat gebeurt er als ik een dosis gemist?

blaas of urine geneesmiddelen zoals darifenacine, fesoterodine, oxybutynine, tolterodine, solifenacine

Wat gebeurt er als ik een overdosis?

luchtwegverwijders zoals ipratropium of tiotropium

verkoudheid of allergie medicijn dat een antihistaminicum bevat

Wat moet ik vermijden?

medicijnen voor de ziekte van Parkinson; of

medicatie voor de behandeling van overmatig maagzuur, maagzweer, reisziekte, of het prikkelbare darm syndroom.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met Tudorza Pressair, inclusief recept en over-the-counter geneesmiddelen, vitaminen en plantaardige producten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatie gids.

Tudorza Pressair bijwerkingen

1.03.2016-05-11, 02:05:36

Zwangerschap Categorie C risico kan niet worden uitgesloten

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Goedkeuring Geschiedeniskalender Drug geschiedenis aan de overheid

COPD, Maintenance Spiriva, Symbicort, albuterol, Advair Diskus, Ventolin, ProAir HFA, ipratropium, Xopenex, Proventil, Breo Ellipta, Atrovent, Combivent

COPD prednison, Symbicort, Xopenex, Breo Ellipta, Anoro Ellipta, Daliresp, budesonide / formoterol, levalbuterol, Incruse Ellipta, Stiolto Respimat, Xopenex HFA, roflumilast

Welke andere drugs zullen beïnvloeden Tudorza Pressair?

Tudorza Pressair (aclidinium)