veletri

Therapeutische klasse: perifeer vaatverwijdend

Gebruikt Voor Veletri

Farmacologische klasse: Prostaglandine

Epoprostenol behoort tot een groep van agenten genaamd prostaglandines. Prostaglandinen nature in het lichaam en zijn betrokken bij vele biologische functies. Epoprostenol werkt door het ontspannen van de bloedvaten en het verhogen van de toevoer van bloed naar de longen, het verminderen van de belasting van het hart.

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar met een recept van uw arts.

Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico’s van het geneesmiddel worden afgewogen tegen het goed zal doen. Dit is een beslissing die u en uw arts zal maken. Voor dit geneesmiddel, moet het volgende worden overwogen

Vertel uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op dit geneesmiddel of andere geneesmiddelen hebben gehad. Vertel uw zorgverlener als u een andere soorten allergieën, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor niet-receptplichtige producten, lees het etiket of de verpakking ingrediënten zorgvuldig.

Passende studies zijn niet uitgevoerd naar de relatie van de leeftijd aan de gevolgen van epoprostenol injectie in de pediatrische populatie. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld.

Passende studies uitgevoerd tot op heden niet aangetoond geriatrische-specifieke problemen die het nut van epoprostenol injectie bij ouderen zou beperken. Echter, oudere patiënten meer kans op leeftijd gerelateerde lever-, nier- of hartproblemen, die een aanpassing van de dosering voor patiënten die epoprostenol injectie nodig hebben.

Voordat u Veletri

Er zijn geen adequate studies bij vrouwen voor het bepalen van zuigeling risico bij het gebruik van deze medicatie tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen tegen de mogelijke risico’s voordat u dit medicijn tijdens de borstvoeding.

Hoewel bepaalde geneesmiddelen niet samen helemaal gebruikt, in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen kunnen samen worden gebruikt, zelfs als een interactie optreden. In deze gevallen kan uw arts de dosering te veranderen, of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Wanneer u dit geneesmiddel gebruikt, is het vooral belangrijk dat uw arts weten of u één van de onderstaande geneesmiddelen. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun mogelijke betekenis en zijn niet noodzakelijk allemaal inbegrepen.

Gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen nodig. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosering of hoe vaak u een of beide van de geneesmiddelen te gebruiken veranderen.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kunnen een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan de beste behandeling voor u zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosering of hoe vaak u een of beide van de geneesmiddelen te gebruiken veranderen.

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden op of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Gebruik van alcohol of tabak met bepaalde geneesmiddelen kunnen ook leiden tot interacties optreden. Bespreek met uw arts het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts als u nog andere medische problemen, vooral

Dit gedeelte bevat informatie over het juiste gebruik van een aantal producten die epoprostenol bevatten. Het kan niet specifiek Veletri zijn. Gelieve te lezen met zorg.

Uw arts of verpleegkundige zal u of een verzorger te leren hoe ze dit medicijn te geven. Het geneesmiddel wordt toegediend als een infusie door een katheter die direct in een ader wordt geplaatst. Gebruik niet meer medicijnen dan uw arts u dat zegt.

Uw arts of verpleegkundige zal je leren hoe je het geneesmiddel voor te bereiden en het gebruik van de pomp voor de infusie. Epoprostenol moeten continu worden toegediend door een draagbare pomp die wordt aangedreven door een kleine computer. Het geneesmiddel wordt rechtstreeks geleverd aan het hart via een katheter die in een ader in de borst worden geplaatst.

Epoprostenol dient te worden opgelost alleen met de steriele verdunner die wordt geleverd met dit geneesmiddel. Het gereconstitueerde geneesmiddel mag niet worden gemengd met andere oplossingen of geneesmiddelen. Gebruik de volgende procedure voor het reconstrueren van uw dagelijkse aanvoer

Tijdens gebruik kan de gemengde oplossing worden toegediend via de pomp bij kamertemperatuur gedurende maximaal 24 uur als de gehele flacon met 5 milliliter oplossing gemengd ontvangen. Als u gebruik maakt van een lagere concentratie, het mengsel is alleen goed voor 12 uur. Bescherm de oplossing tegen direct zonlicht.

Vraag uw arts, die te bellen als je problemen hebt met de infuuspomp te hebben. U kan worden gegeven een tweede infusiepomp voor het geval dat de eerste pomp stopt met werken te hebben. Zorg ervoor dat u toegang tot deze pomp als een back-up te allen tijde.

U moet verder gebruik van dit geneesmiddel voor een lange tijd, mogelijk voor vele jaren. Praat met uw arts als u zich zorgen maakt over dit hebben.

De hoeveelheid geneesmiddel die u afhankelijk van de concentratie van het opgeloste geneesmiddel en de snelheid waarmee levert de infusiepomp het geneesmiddel.

Kijk naar de vloeistof in de flacon (glascontainer). Als de vloeistof vaste deeltjes of vlekjes in het of als de vloeistof kleur is veranderd, niet de flacon niet gebruiken.

Gebruik alleen de te leveren goederen in de medicatie kit te injecteren Flolan®. De gemengde geneesmiddel moet worden geïnjecteerd met behulp van de bijgeleverde infuus buis, waarbij een filter om eventuele vaste deeltjes of vlekjes (bijvoorbeeld glasdeeltjes) in de vloeistof te verwijderen is.

De dosis van dit geneesmiddel zal verschillend zijn voor verschillende patiënten. Volg uw arts orders of de aanwijzingen op het etiket. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses van dit geneesmiddel. Als uw dosis is anders, doe het niet veranderen, tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

De hoeveelheid geneesmiddel die u afhankelijk van de sterkte van het geneesmiddel. Ook het aantal doses u elke dag in te nemen, de toegestane tijd tussen de doses en de duur van het geneesmiddel in te nemen ben je afhankelijk van de medisch probleem waarvoor u gebruik van het geneesmiddel.

Correct gebruik van epoprostenol

Bel uw arts of apotheker om instructies.

Buiten het bereik van kinderen.

Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen niet meer nodig.

Vraag uw zorgverlener hoe je zou moeten ontdoen van alle medicijnen die u niet gebruikt.

Bewaar het geneesmiddel flacon in de oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur. Houd het karton uit de buurt van warmte, vocht en direct licht. Niet bevriezen.

Bewaar de gemengde oplossing in de koelkast voor 5 dagen, uit de buurt van direct licht. Houd het geneesmiddel tegen bevriezing. Elk geneesmiddel dat bevroren is geweest, moet worden weggegooid. Gemengde oplossingen kunnen worden bewaard bij kamertemperatuur (tot 25 ° C) voor niet meer dan 48 uur. Gooi de gemengde oplossing of het in de koelkast bewaard gedurende meer dan 5 dagen bij kamertemperatuur gedurende meer dan 48 uur.

Niet spuiten en naalden te hergebruiken. Doe gebruikte spuiten en naalden in een prikbestendige wegwerp container, of gooi ze zoals voorgeschreven door uw arts.

Het is belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken. Hierdoor kan uw arts om ervoor te zorgen dat het medicijn goed werkt en om de dosering te veranderen als dat nodig is.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van Veletri

Meld eventuele tekenen van een infectie of een reactie op de katheter site om uw arts meteen. Ook als u een plotselinge koorts ontwikkelen, contact op te nemen zo snel mogelijk uw arts.

Bereid dit geneesmiddel precies zoals voorgeschreven. Laat niets toe te voegen of vervangingen gebruiken bij het mengen van de oplossing.

Dit geneesmiddel kan uw bloeddruk te verlagen, wat duizeligheid, duizeligheid, of flauwvallen kan veroorzaken.

Niet plotseling stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Stoppen of veranderen van de dosis van dit geneesmiddel plotseling kan brengen op de symptomen van uw conditie en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw arts voordat u stopt of het wijzigen van uw dosis.

Uw arts kan vragen om een ​​medische identiteitskaart waarin staat dat u gebruik maakt van dit geneesmiddel te dragen.

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Neem contact op met uw arts onmiddellijk als één van de volgende bijwerkingen optreden

Veletri Side Effects

Veletri (epoprostenol)

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.

alleen de beschikbaarheid Rx Recept

Zwangerschap categorie B geen bewezen risico voor de mens

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Goedkeuring Geschiedeniskalender Drug geschiedenis aan de FDA

Pulmonale Hypertensie sildenafil, tadalafil, Revatio, Adcirca, Letairis, Opsumit, Uptravi, bosentan, Adempas, Remodulin, ambrisentan, Tracleer, iloprost, Tyvaso, riociguat, Orenitram, treprostinil, epoprostenol, macitentan, Flolan, selexipag, Ventavis