wellbutrin sr vertraagde afgifte

Antidepressiva kunnen het risico van suïcidale gedachten of handelingen bij kinderen, tieners en jonge volwassenen te verhogen. Evenwel depressie en bepaalde andere psychische problemen ook de kans op zelfmoord verhogen. Praat met de arts de patiënt om zeker te zijn dat de voordelen van het gebruik van Wellbutrin SR vertraagde afgifte opwegen tegen de risico’s.

Hoewel Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten niet worden gebruikt om patiënten te helpen stoppen met roken, is een ander merk van de geneeskunde die bupropion bevat goedgekeurd voor dit gebruik. Ernstige mentale of humeur problemen, zoals depressie en zelfmoordgedachten of acties zijn gemeld bij sommige patiënten die bupropion om hen te helpen stoppen met roken.

Familie en verzorgers moeten goed in de gaten patiënten die Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten. Belangrijk is in nauw contact met de arts de patiënt te houden. Neem contact op met de arts onmiddellijk als er nieuwe, verslechterd, of plotselinge symptomen zoals agitatie, vijandigheid, depressieve stemming, of een ongewone verandering in stemming of gedrag optreden. Neem contact op met de arts meteen als een tekenen van suïcidale gedachten of acties plaatsvinden. Bespreek eventuele vragen met de arts van de patiënt.

Behandeling van depressie. Het kan ook worden gebruikt voor andere voorwaarden zoals bepaald door uw arts.

Wellbutrin SR vertraagde afgifte zijn een antidepressivum. Het werkt in de hersenen bij depressie. Precies hoe het werkt is niet bekend.

Neem contact op met uw arts of zorgverstrekker meteen als een van deze op u van toepassing.

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met Wellbutrin SR vertraagde afgifte. Vertel uw arts of apotheker als u een medische aandoening, met name als een van de volgende op u van toepassing

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere geneesmiddelen, met name een van de volgende

Dat is misschien niet een volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag uw zorgverstrekker als Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten kunnen interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u start, stop, of verandering van de dosering van een geneesmiddel.

Gebruik Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten zoals voorgeschreven door uw arts. Controleer het etiket op het geneesmiddel voor de exacte dosering instructies.

Vraag uw zorgverzekeraar vragen die u heeft over hoe om te Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten gebruiken.

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen kleine, bijwerkingen veroorzaken, maar veel mensen hebben geen of. Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhouden of hinderlijk geworden

Constipatie; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; blozen; hoofdpijn; overmatig zweten; vaak plassen; verlies van eetlust; misselijkheid; nervositeit; rusteloosheid; oorsuizen; buikpijn; smaak verandert; Moeite met slapen; braken; zwakheid; gewicht verandert.

Ernstige allergische reacties (huiduitslag, netelroos, jeuk, ademhalingsproblemen beklemming op de borst, zwelling van de mond, gezicht, lippen, keel of tong, ongewone heesheid); pijn op de borst; verwarring; donkere urine; wanen; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, koude rillingen, of een zere keel; hallucinaties; gehoorproblemen; menstruele veranderingen; nieuwe of verergering van mentale, stemming of gedrag veranderingen (bv, concentratieproblemen, depressie, paniekaanvallen, agressiviteit, agitatie, angst, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, het onvermogen om stil te zitten); bleke ontlasting; rood, gezwollen, blaren of peeling huid; epileptische aanvallen; ernstige of aanhoudende hoofdpijn of duizeligheid; ernstige of aanhoudende gewrichtspijn of spierpijn; ernstige of aanhoudende misselijkheid, braken, of maagpijn; ernstige of aanhoudende nervositeit, rusteloosheid, of slaapproblemen; kortademigheid; suïcidale gedachten of pogingen; tremor; ongewone zwelling; geelverkleuring van de huid of ogen.

Dit is niet een volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen optreden. Heeft u vragen over bijwerkingen hebben, contact op met uw zorgverzekeraar. Bel uw arts voor medisch advies over de bijwerkingen. Om bijwerkingen op de juiste bureau melden, lees dan de Gids voor rapportage problemen bij de FDA.

Neem contact op 1-800-222-1222 (de Amerikaanse Vereniging van Poison Control Centers), uw plaatselijke antigifcentrum of meldkamer onmiddellijk.

Winkel Wellbutrin SR tabletten met langdurige afgifte bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) in een strak, licht-resistente container. Uit de buurt van warmte, vocht en licht. Niet bewaren in de badkamer. Houd Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten buiten het bereik van kinderen en de buurt van huisdieren.

Deze informatie mag niet worden gebruikt om te beslissen om al dan niet te nemen Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten of een ander geneesmiddel. Alleen uw zorgverzekeraar heeft de kennis en training om te beslissen welke medicijnen precies bij u passen. Deze informatie doet geen aanbevelingen voor de geneeskunde als veilige, effectieve of goedgekeurd voor de behandeling van elke patiënt of gezondheidstoestand. Dit is slechts een korte samenvatting van algemene informatie over Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten. Het bevat niet alle informatie over de mogelijke toepassingen, routebeschrijvingen, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, interacties, bijwerkingen, of risico’s die van toepassing kunnen zijn op Wellbutrin SR vertraagde afgifte tabletten. Deze informatie is niet specifiek medisch advies en geen informatie die u ontvangt van uw zorgverzekeraar te vervangen. U moet met uw zorgverzekeraar voor volledige informatie over de risico’s en voordelen van het gebruik van Wellbutrin SR vertraagde afgifte praten.